İffeti Kuşanan Müslüman Hanımlara

“Allah, iffetini korumuş olan İmran kızı Meryem’i de örnek gösterdi” (Tahrim, 66/12) ayetiyle Hz. Meryem, Allah tarafından Kur’an’da tüm Müslüman hanımlara iffetiyle tanıtılmış ve iffetiyle örnek kılınmıştır.

İffet kavramı, bir kadın üzerinde ancak bu kadar güzel durabilir, bu kadar yakışabilir ve bir kadınla bu kadar özdeşleşebilirdi.

İffet Tepeden Tırnağa Örnekliktir:

İffet, sadece namusu korumak değildir. İffet, haram olan ve Allah’ın razı olmadığı her davranıştan, hafiflikten, hayâsızlıktan, şahsiyetsizlikten ve karaktersizlikten de kaçınmaktır. İffet, Müslüman kadının kimliğidir. Müslüman kadın, sözlerinde de bakışlarında da davranışlarında da iffetlidir. İffet, Müslüman kadın için tepeden tırnağa bir örnekliktir, bir hayat tarzıdır, temsildir, yaşayış ve hâldir.

İffet Müslüman Kadının Nişanesidir:

İffet, Müslüman kadının her kalp kıpırtısında, her his ve duygusunda, her hâl ve tavrında muhatabını etkileyen ve tesir altına alan muhteşem bir vakar halidir. Ve iffet, Müslüman kadına Allah tarafından verilmiş imandan sonra en büyük nişanedir. Onunla tanınır, onunla yaşar ve onunla tarif edilir.

Tanınacaksanız İffetinizle Tanının!

Düşünün! Bir Müslüman hanım olarak siz, çevrenizde, mahallenizde, okulunuzda, işinizde, apartmanınızda hangi özelliğinizle tanınıyorsunuz? Hangi özelliğinizle biliniyor ve tarif ediliyorsunuz? Eşiniz, dostlarınız, akrabalarınız, öğrencileriniz, arkadaşlarınız sizi tarif ederken hangi karakterinizle, davranışınızla ya da ahlâkınızla tarif ediyor?

Hakkınızda bir araştırma yapıldığında sizi tarif eden insanların aklına hemen karakteristik bir özelliğiniz olarak iffetiniz mi geliyor? Yani tarif edilirken ve tanıtılırken iffetinizle mi, namazınızdaki ciddiyetinizle mi, ahlâkınızla mı, ilminizle mi, cihadınızla mı, infakınızla mı, örnek aile hayatınızla mı, yetiştirdiğiniz çocuklarınızla mı tarif ediliyorsunuz?

Yoksa gıybetçi bir karaktere sahip olmanızla mı, dedikoduculuğunuz ve laf taşıyıcılığınızla mı, aile ve komşu kavgalarınızla mı, cimriliğinizle mi, gevezeliğinizle mi, sözünüzde durmamanızla mı, kaynana ve kayınbabanızla yaşadığınız sorunlarla mı tanınıyorsunuz?

Yoksa dizikolik oluşunuzla mı, Instagram’da, Facebook’ta ya da sosyal medyada yayınladığınız fotoğraflarınızla mı tanınıyorsunuz, bir TikTok ve sosyal medya fenomeni olarak mı tarif ediliyorsunuz ve biliniyorsunuz?

Rabbimizin İffet Çağrısına Kulak Verin!

Rabbimizin Hz. Meryem örnekliğinde tüm Müslüman hanımlara temel çağrısı, bir iffet çağrısıdır.

Bu çağrı; iffetinizle tanının! İffetinizle tarif edilin! İffetinizle bilinin! Karakteriniz iffet olsun! Şahsiyetiniz iffetinizle ayakta dursun! Çağrısıdır.

Bu çağrı; örnekliğiniz iffetinize dayansın! Mücadeleniz bir iffet mücadelesi olsun! İffeti bütün hayatınıza hâkim kılın! Ruhunuza, kıyafetinize, davranışlarınıza, evinize, ailenize, çocuklarınıza, televizyonunuza, internetinize, sosyal medyanıza iffet prensibini hâkim kılın! Çağrısıdır.

Bu çağrı; iffeti katledilmiş bu günah çağından iffetinizle geçin! Sokaklarda, kampüslerde, devlet dairelerinde, fabrikalarda, internet platformlarında bulunacaksanız iffetinizle bulunun! İffetinizle örnek olmanıza imkân tanımayan zeminleri terk edin! Yalnız kalmaktan, aç kalmaktan, evde kalmaktan, diplomasız kalmaktan korkmayın!

Unutmayın! İffeti kuşanan Hz. Meryem’i Rabbi nasıl yalnız bırakmadıysa sizi de asla yalnız bırakmaz. Mabetteki uzun ve yorucu ibadet günlerinden ona rızık göndererek onu aç bırakmayan Allah, çocuğunu doğuracağı zaman ona taze hurma ve su göndererek “ye, iç gözün aydın olsun” diyerek onu teselli eden Allah, kucağında evladıyla Yahudilerin karşısına çıktığında kundaktaki bebeğini konuşturarak onu iftiralar karşısında mahcup etmeyen Allah, sizi de asla yalnız bırakamaz ve mahcup etmez.

Yeter ki, siz iffeti kuşanın. Böyle yapın ki tıpkı Hz. Meryem gibi sizi de Allah beğensin. Sizi tarif edenler de iffetinizle tarif etsin. Siz örnek alanlar da iffetinizle örnek alsın.